Štítek: chladivo

by mistrchlad / on 5 srpna, 2022

RETRADEABLES

Mise Retradeables Vyvinout cirkulární ekonomiku fluorovaných plynů se spolehlivými deklaracemi fluorovaných plynů pro složení, znovuzískání, recyklaci, regeneraci a opětovné použití. Vytvořit v Evropě nový trh s recyklovanými fluorovanými plyny kde distributoři plynu budou nabízet transparentní a spolehlivé obchodování se znovuzískanými fluorovanými plyny v reálném čase Mít